Medlemskontroller

Medlemskontroller
Medlemskontroller genomförs regelbundet. Det är inte tillåtet att låna ut medlemskort till annan, eller släppa in icke medlemmar i föreningens lokaler.
Beaktas inte detta kan det medföra uteslutning ur föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.
Legitimation skall alltid kunna uppvisas i föreningens lokaler och skall därför medtagas vid träning.

Stadgar

Stadgar
I träningslokalen finns föreningens stadgar anslagna. Som medlem har du godkänt dessa och skall verka för att dessa efterlevs.
Anläggningen drivs ideellt, utan personal, ankommer det på medlemmen själv att lägga tillbaka och återställa använda redskap och material. Särskilda träningsskor skall användas. Att träna i ute skor är alltså inte tillåtet.

Medlemskap

Medlemskap
Medlemskap erhålls efter inbetalning av medlemsavgift på föreningens postgirokonto. Efter föreningen erhållit medlemsavgift skickas medlemmen ett personligt elektroniskt passerkort och PIN till gymmet. Vid förnyat eller förlängt medlemskap skickas inte nytt passerkort ut. Det tidigare erhållna kortet aktiveras med samma pinkod som tidigare. Har ditt passerkort förkommit måste detta anges på inbetalningsavin att du vill ha nytt kort.

IMG_1107

VSTF Vallentuna Styrketräningsförening

Ideell förening för oss som vill motionsträna styrka
VSTF 32 år gammal ideell förening belägen I Hammarbacksskolan, i skolans nedre plan intill stora idrottshallen. VSTF drivs i egen regi av medlemmarna och är inte en del av själva skolan. Föreningens motto är att Vallentunabor från 15 år och äldre skall kunna motionera styrketräning för en blygsam avgift. Föreningens intäkter går oavkortat till hyra av lokal, utrusning och underhåll av lokalen.