Stadgar

Stadgar
I träningslokalen finns föreningens stadgar anslagna. Som medlem har du godkänt dessa och skall verka för att dessa efterlevs.
Anläggningen drivs ideellt, utan personal, ankommer det på medlemmen själv att lägga tillbaka och återställa använda redskap och material. Särskilda träningsskor skall användas. Att träna i ute skor är alltså inte tillåtet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.