Öppet tider

Öppettider

Gymlokalerna är obemannade. Samtliga utrymmen som disponeras av föreningen är tillgängliga för medlem mellan 05.00-23.00 årets samtliga dagar.IMG_1101.jpg
Utanför dessa tider kan vi inte vistas i lokalerna, träning och omklädning skall alltså vara avslutade före klockan 23.00