Doping

Doping
Föreningen är emot all form av doping. Medlem är skyldig att underkasta sig dopingkontroll som utförs stickprovs vis av Riksidrottsförbundet