Kamreaövervakning

Kameraövervakning med videoinspelning

Föreningen har tillsammans med Hammarbacksskolan beslutat, att i förebyggande syfte motverka stölder och skadegörelse, installera kamera/videoövervakning.

Medlemskontroller

Medlemskontroller
Medlemskontroller genomförs regelbundet. Det är inte tillåtet att låna ut medlemskort till annan, eller släppa in icke medlemmar i föreningens lokaler.
Beaktas inte detta kan det medföra uteslutning ur föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.
Legitimation skall alltid kunna uppvisas i föreningens lokaler och skall därför medtagas vid träning.