Välkommen till VSTF

Välkommen, du har kommit till Vallentuna styrketräningsföreningens hemsida

Här nedan finner du information bl.a. hur du går tillväga för att  medlem hos oss.  Finner du inte vad du söker, mejla oss på info@vstf.se så får vi bättra på hemsidan och göra den mer förstålig för dig och andra.

Vänligen VSTF Styrelse

IMG_1106

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för

2018 tills vidare
 
Avgift senior, 
halvår 900 kr, helår 1500 kr

Avgift junior,
halvår 600 kr, helår 1000 kr

Senior är du från det år du fyller 19 år
Junior är du tom hela det år du fyller 18 år.

Följande information skall anges vid betalning:
För och efternamn, gatuadress, postnummer, ort samt födelsedatum

Lägsta ålder för medlemskap/träning, är 15 år, gäller även i målsmans sällskap. Försäkringsvillkor.

Borttappat kort? Ersättningskort kostar 100 kr

Medlemsavgift erlägges på föreningens plusgirokonto 78 15 99 – 6
IMG_1102

Öppet tider

Öppettider

Gymlokalerna är obemannade. Samtliga utrymmen som disponeras av föreningen är tillgängliga för medlem mellan 05.00-23.00 årets samtliga dagar.IMG_1101.jpg
Utanför dessa tider kan vi inte vistas i lokalerna, träning och omklädning skall alltså vara avslutade före klockan 23.00

Doping

Doping
Föreningen är emot all form av doping. Medlem är skyldig att underkasta sig dopingkontroll som utförs stickprovs vis av Riksidrottsförbundet