Välkommen till VSTF

Välkommen, du har kommit till Vallentuna styrketräningsföreningens hemsida

Här nedan finner du information bl.a. hur du går tillväga för att  medlem hos oss.  Finner du inte vad du söker, mejla oss på info@vstf.se så får vi bättra på hemsidan och göra den mer förstålig för dig och andra.

Vänligen VSTF Styrelse

IMG_1106

Hantering av medlemsskap, utskick av passerkort

Hantering av medlemsskap, utskick av passerkort

Utskick till nya medlemmar och förnyelse av medlems/passerkort samt utskick av intyg till arbetsgivare, sker fredagar.
Frågor om kort kan ställas Peter Danielsson 070-310 11 59.

EPSON scanner image

Medlemsavgift erlägges på föreningens plusgirokonto 78 15 99 – 6 eller genom att betala in med swish på 123 646 94 23

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2019

Gäller från 2019-05-02 tills vidare
 
Avgift senior (från det år du fyller 19 år), 
halvår 900 kr, helår 1500 kr

Avgift herrar från 65 år (gäller endast träning mellan 05.00 och 15.00)
halvår 600 kr, helår 1000 kr

Avgift damer
halvår 600 kr, helår 1000 kr

Avgift junior (t.o.m. det år du fyller 18 år),
halvår 600 kr, helår 1000 kr

Följande information skall anges vid betalning:
För och efternamn, gatuadress, postnummer, ort samt födelsedatum

Lägsta ålder för medlemskap/träning, är 15 år, i målsmans sällskap eller efter målsmans skriftliga tillstånd och genomgången utbildning kan medlemsskap godkännas från 13 år. Försäkringsvillkor.

Borttappat kort? Ersättningskort kostar 100 kr

Medlemsavgift erlägges på föreningens plusgirokonto 78 15 99 – 6 eller genom
swish på
123 646 94 23
IMG_1102

Öppet tider

Öppettider

Gymlokalerna är obemannade. Samtliga utrymmen som disponeras av föreningen är tillgängliga för medlem mellan 05.00-23.00 årets samtliga dagar.IMG_1101.jpg
Utanför dessa tider kan vi inte vistas i lokalerna, träning och omklädning skall alltså vara avslutade före klockan 23.00

Kamreaövervakning

Kameraövervakning med videoinspelning

Föreningen har tillsammans med Hammarbacksskolan beslutat, att i förebyggande syfte motverka stölder och skadegörelse, installera kamera/videoövervakning.

Doping

Doping
Föreningen är emot all form av doping. Medlem är skyldig att underkasta sig dopingkontroll som utförs stickprovs vis av Riksidrottsförbundet